Osnovne funkcije
Upravljanje ljudskim potencijalima omogućuje akumuliranje svih postojećih podataka o djelatnicima stvaranjem baze podataka koja počiva na različitim parametrima.
Radi se o poslovnom rješenju kojim se prate sve dostupne informacije i aktivnosti vezane za ljudske potencijale tvrtke. Rješenje počiva na kadrovskoj evidenciji koja ide korak dalje od uobičajenog administriranja podataka uz mogućnost obračuna plaći, te generiranjae različitih izvještaja o djelatnicima na temelju evidentiranih podataka.
Upravljanje ljudskim resursima predstavlja iskorak u načinu poslovanja koji nastoji prikupiti bazu znanja kao temelj poslovnog odlučivanja s naglaskom na organizaciju i koordiniranost djelatničkog kadra.

Namjena
IT rješenje upravljanja ljudskim resursima je namijenjeno malim i srednjim tvrtkama koje ne traže kompleksna rješenja, a teže potpunoj kontroli i analitici ljudskih resursa kojima raspolažu.
Sustav je razvijen za sve one korisnike koji vrednuju svoj tim ljudi, te teže dugoročnom poslovnom unaprijeđenju. Rješenje upravljanja ljudskim potencijalima omogućava da znanjem svojih suradnika upravite na najbolji način stvarajući kvalitetan kadar ljudi s kojima ćete ostvariti i održati konkurentsku prednost.

Struktura rješenja
Rješenje počiva na administrativnom, izvještajnom, obračunskom i sigurnosnom modulu.

Administrativni modul podrazumijeva stvaranje baze osnovnih podataka djelatnika definirajući njihove osobne, radne i stručne podatke:
ime i prezime djelatnika, ulica, mjesto, država stanovanja, bračno stanje, prijevoz, radna jedinica, radno mjesto, odjel, vrsta posla, vrsta rada, stručna sprema, strani jezici, usavršavanja, kompetencije...

Svaki od navedenih administrativnih parametara predstavlja zasebnu kategoriju općih podataka koja osim pregleda, unosa i izmjena podataka omogućava ispis djelatnika po svakom od spomenutih parametara.

Obračunski modul
Sastavni dio upravljanja ljudskim resursima je i obračunski modul kojim se obrađuju plaće djellatnika uz procesuiranje ostalih podataka potrebnih za ostvarenje platnog obračuna. Tako je osposobljeno obračunavanje neograničenog broja djelatnika za neograničeno vremensko razdoblje. Mogućnosti:
uvid u obračune po djelatniku ili radnoj jedinici
izrada i pregled godišnjih izvješća, rekapitulacija plaća i doprinosa, karton plaća djelatnika ...
prikazi obračuna, zakonski propisani obrasci (IP, RS, ID...), zbrojni nalozi
uvidi u različite vrste primanja, djelatnosti, odbitaka po djelatnicima
izrada izračuna brutto plaće

Obračun plaća kao sastavni modul crpi podatke iz osnovnih kadrovskih radnih podataka na temelju čega se vrši platni obračun po različitim kriterijima.

Izvještajni modul koji je zastupljen unutar osnovnih podataka posebnu ulogu dobiva kao zaseban modul koji za cilj ima generiranje naprednijih izvještaja o trenutnim ljudskim resursima tvrtke. Neki od sastavnih izvješća uključuju prikaz djelatničke strukture po radnim mjestima, stručnim spremama, vrstama rada obzirom na specificiranu radnu jedinicu i vremensko razdoblje.

Osim spomenutog, izvještajnim se modulom prati dobna struktura u vremenskim razdobljima uz mogućnost praćenja potencijalnih oscilacija i mijenjanja trendova dobnih kretanja. Paralelno s uvidom u dob prati se i spolna struktura djelatnika zastupljenih u tvrtci. Između ostalog, značajna sastavnica izvještajnog modula je praćenje radnog staža prema spolu, radnoj jedinici s detaljnim uvidima u prethodni radni staž, radni staž u tvrtci i ukupni radni staž po svakom od djelatnika pojedinačno.

Osim izvještajnih uvida po kombinacijama varijabli na temelju čega se proučavaju uzroci i posljedice određenih događaja važno mjesto izvještajnog modula zauzimaju troškovna izvješća čime se prate troškovi djelatnika, radnih mjesta, radnih jedinica, odsustava i sl.

U svakom je trenutku vidljiv karton plaće djelatnika koji se vezuje uz obračun plaći i prateće obrasce integrirane s kadrovskom evidencijom.

Sigurnosni modul nezaobilazna je programska cjelina kojom se dopušta pristup različitih djelatnika određenim programskim područjima. To konkretno znači da je, budući svatko od djelatnika ima različite ovlasti, potrebno definirati i različite razine pristupa.
Ovim modulom se upravlja korisnicima (grupno i pojedinačno), stranicama i pravima pristupa.

Tehnologija
Tehnološki gledano, sustav predstavlja client-server rješenje za koje se koristio .NET Framework na Microsoft SQL Server bazi.

Opis rješenja [PDF] 


 povratak

Home  |  O nama  |  Proizvodi  |  Usluge  |  Reference  |  Arhiva  |  Kontakt |  Sitemap

BitArt Informatika ©2010 | Pravo na privatnost | Uvjeti korištenja | design by: tompal