Opći podaci
MngReporting je informacijski sustav menadžerskog, odnosno poslovnog izvještavanja čija je osnovna svrha pristupiti poslovnim podacima crpeći znanje za mogućnost donošenja poslovnih odluka.
Izvještajni se sustav bazira na metodologijama:
poslovne inteligencije (BI – Business Intelligence)
rudarenja podataka (DM – Data Mining)
skladištenja podataka (DW – Data Warehouse)

Sustav počiva na prikupljanju, pohrani i obradi velikih količina podataka koje se dovodi u smislenu cjelinu poradi pravodobnog poslovnog reagiranja. Analize podataka se vrše putem naprednih dinamičkih izvješća, grafičkih i tabličnih sažetaka, te uvidom u ključne pokazatelje poslovanja. Izvještajni se sustav prilagođava vrsti poslovanja korisnika što definira njegovu strukturu specijaliziranog rješenja.
Prema prirodi izvještajnog karaktera sagledava se nekoliko analitičkih pristupa koji uključuju tehnološke pristupe BI – poslovne inteligencije i DM – rudarenja podataka: financijsko izvještavanje, profitabilnost poslovanja, prodajni i nabavni procesi, marketinška učinkovitost, upravljanje uslugama i zadovoljstvom klijenata, rizičnost poslovnih aktivnosti, angažiranost ljudskih resursa.
Tako se uz minimalan napor mogu pratiti novčana kretanja po različitim parametrima (prihodi, rashodi, troškovi, kupci, dani, kategorije i mjesta troška i sl.), zatim poslovanje skladišta, uvažavajući artikle, dobavljače, ulaze i izlaze obzirom na klase i sl. Proizvodna kretanja je moguće pratiti u ovisnosti o nekoliko varijabli: prodaja, oblici i vrste proizvoda, kupci i sl.

Metodologija DW – skladištenja podataka obuhvaća stvaranje i reinženjering skladišta podataka kao glavnih baza poslovnog znanja. Na skladištenju podataka počivaju uvjeti generiranja inteligentnih poslovnih izvještaja.

U svakom trenutku moguće je generirati izvještaje pokazatelja učinkovosti koja se prati putem željenog vremenskog razdoblja, radnih jedinica, odjela i ljudskih faktora. Osim spomenutog analitičkim se izvještavanjem mogu popratiti sve odrednice poslovanja bez obzira na vrstu i obuhvat djelatnosti
Financijski aspekt managerskog izvješćivanja se temelji na praćenju tijeka novca. Kao specijalizirano analitičko rješenje sustav omogućava pravodoban i točan uvid u financijsko poslovanje što se prati prema nekoliko varijabli (žiro računi, prihodi, rashodi, troškovi...). Izvješća se baziraju na različitim parametrima izvještavanja:
dani, kupci, dobavljači, opisi, partneri, kategorije, mjesta troška

Materijalni aspekt managerskog izvješćivanja pokriva uvid u proizvodna kretanja koja se prate po različitim kriterijima:
prodaji, proizvodu, obliku i vrstama proizvoda, kupcima, kombinacijama varijabli (proizvod i kupci)

Omogućeno je praćenje i mjerenje učinkovitosti u ovisnosti o danima, odjelima, zadanom vremenskom razdoblju i sl. Prikazi se detaljiziraju i uobličuju putem tabličnih i grafičkih uvida.
Informacijski sustav analitičkog izvještavanja za management pokriva financijske i materijalne aspekte poslovanja, ostavljajući mogućnosti za nova integriranja, te sukladno tomu i izvješćivanja o ljudskim resursima.

Opis rješenja [PDF] 


 povratak

Home  |  O nama  |  Proizvodi  |  Usluge  |  Reference  |  Arhiva  |  Kontakt |  Sitemap

BitArt Informatika ©2010 | Pravo na privatnost | Uvjeti korištenja | design by: tompal