Info
Praćenje životnog vijeka proizvoda (PLM) podrazumijeva programski sustav koji prati poslovne procese prema predviđenom redoslijedu rada. Radi se o praćenju životnog vijeka proizvoda što uključuje razvoj proizvoda od same ideje, dizajna i proizvodnje do isporuke proizvoda krajnjim potrošačima.

Opći podaci
Informacija se unosi u sustav u trenutku njenog nastajanja i to na samo jednom mjestu u bazi podataka prilikom čega sve ovlaštene osobe imaju pristup potrebnim podacima. Naglasak je na kolaboraciji kako bi se ostvarila orijentacija na dijeljenje informacija među članovima uključenima u projekt. Pojam workflow-a znači da se sustavom prati svaki entitet koji je uvijek u nekom statusu i ima pripadajuću povijest.
Entiteti -> projekti, artikli, materijali, modeli, poluproizvodi...

Radna logika
Svrha sustava je omogućiti nesmetan workflow, odnosno siguran tijek radnih procesa uključujući i preklapanja fazi prilikom čega su sve vidljive kao i rad, te statusi koje iste uključuju.

Osnovni podaci -> za uspješan rad s modulima potrebno je na samom početku definirati osnovne podatke [razdoblje za koje se upravlja linijom proizvoda, klasifikaciju i tipove artikala, boje, materijale, sourcing materijala, transport agenti i sl.]

Workflow -> osiguran kroz sljedeće:
Projekt [Osnovni podaci o projektu koji su potrebni za rad u sustavu. Projekt je osnovni entitet koji predstavlja zaokruženi proces od definicije modela (osmišljavanje), dizajna, sourcinga, do praćenja proizvodnje i distribucije. Projekt omogućuje praćenje realizacije proizvoda prema zadacima, vremenu i izvršiteljima.]
Asortiman [Određivanje ukupog broja opcija po tipovima i opcijama artikala. Tipovi artikala se određuju prema target cijenama, dok se djelatnici dodjeljuju u pogledu određenih tipova artikala, odnosno po poslovnoj zaduženosti i odgovornosti i pogledu pojedinih asortimana.]
Kreiranje modela [Model se kreira na temelju definiranog broja boja i modela svakog tipa artikla, odnosno na temelju asortimana. Omogućena je razrada modela, definiranje boja i ključnih dizajnera uz mogućnost dodavanja novih modela po potrebi.]
Specifikacija modela [Omogućuje definiranje proizvodnih sastavnica, odnosno materijala i dijelova modela. Također se definiraju boje, veličine i ključevi što utječe na broj pojedinih veličina po pakiranju. Pristupa se različitim dokumentima (specifikacije iz drugih programa) i slikama modela koji su namijenjeni daljnjem radu u vidu pregleda modela, izrade boardova i web kataloga.]
Narudžba i ugovor [Upravljanje narudžbama dobavljaču (proizvođaču) ovisno o definiranom projektu. Radi se o definiranju ugovora (ponuda) koji se tiču isporuke poluproizvoda, te ugovora kojima se definira krajnji izvođač radova, odnosno modela.]
Prezentacija uzoraka [Izlaganje uzoraka s ciljem stjecanja uvida u osvrte i odobrenje proizvodnje. Osigurava se radna kolaboracija s mogućnošću unosa komentara na primljene uzorke i stavljanja odobrenja za proizvodnju po kontroli i reviziji istih.]
Kontrola kvalitete [Operativni modul koji služi praćenju proizvodnje. Radi se o mogućnosti uploada QC izvješća (Quality Control), odnosno izvješća koji se tiču nadzora kvalitete proizvedene robe čime bi se osigurala dosljednost kvalitete u izradi modela.]
Sortiranje u kontejnere [Definiranje kontejnera i sortiranje robe u iste s ciljem kategorizacije i što detaljnijeg plana isporuke. Pri isporuci se također definiraju datumi polaska, dolaska, te ostali podaci relevantni za transport.]
Fakturiranje [Ne radi se o cjelovitom modulu fakturiranja već pripremi za isto uz mogućnost izvještaja o podacima koji se tiču cijene i artikala.]

Primjena
PLM sustav upravljanja životnim ciklusom proizvoda nalazi primjenu kod praćenja cjelokupnog proizvodnog tijeka uključujući sve razvojne faze - od ideje, dizajna, proizvodnje do otpreme proizvoda prema krajnjim odredištima.

Izdvajamo prepoznatu učinkovitost primjene za:
Tekstilnu industriju

Opis rješenja [PDF] 


 povratak

Home  |  O nama  |  Proizvodi  |  Usluge  |  Reference  |  Arhiva  |  Kontakt |  Sitemap

BitArt Informatika ©2010 | Pravo na privatnost | Uvjeti korištenja | design by: tompal