Opći podaci
Bit.POS aplikacija predstavlja rješenje namijenjeno upravljanju poslovima prodaje na maloprodajnom mjestu. Podaci o proizvodima, cijenama, kodovima, popustima i sl. se mogu preuzimati iz centralnog sustava (ERP), no Bit.POS aplikacija je svakako osmišljena na način da potpuno samostalno obavlja funkciju prodaje. Kako bi se osigurala točnost i pravovremenost informacija istovremeno se u pozadini odvija sinkronizacija, odnosno razmjena podataka s centralnim sustavom.

Touch screen i virtualna tipkovnica
Za što jednostavniji, intuitivniji i brži rad s programom osposobljen je ekran osjetljiv na dodir (touch screen), no moguće je koristiti i druge metode uobičajene u radu s mišem – dvostruki klik, povlačenje (drag) i sl. Budući nije dostupna fizička tipkovnica, unos pojedinog teksta odvija se tzv. virtualnom tipkovnicom, odnosno tipkovnicom na ekranu.

POS periferija – Printer, čitač kartica, čitač štapićastog koda, ekran za kupca
Osim centralnog računala program koristi tzv. „perifernu opremu“ koja obavlja ostale funkcije potrebne za rad maloprodajnog mjesta, kao što su:
pisač
čitač magnetskih kartica
čitač štapićastog koda
FTPOS
ekran za kupca...

Namjena sustava
BitPOS sustav je namijenjen maloprodaji, a glavna svrha je upraviti i nadzirati poslovne procese upravljanja:
računima i stavkama
artiklima i uslugama
količinama, popustima
zalihama, pologom
gotovinom
svim transakcijama po kupcu
FTPOS terminalom (uključujući i offline)
istovremenim radom s nekoliko računa
loyalty programom
komunikacijom poslovođe (back office) i korisnika (blagajnika)

Back Office
Back Office omogućuje upravljanje procedurama rada poslovođe/zamjenika. Glavna svrha ovog programskog područja je kontinuirano praćenje rada djelatnika i ostvarenog prometa. U svakom je trenutku na nadzornoj ploči moguće provjeriti trenutni status rada blagajni.

Loyalty program
Loyalty program podrazumijeva program uspostave vjernosti kupaca kao načina održavanja uspješnih dugoročnih odnosa s potrošačima. Funkcionira po principu nagrađivanja kupca za svaku ostvarenu kupnju.

Veza s analitičkim CRM-om i Data Mining u POS-u
Bit.POS se može integrirati s analitičkim CRM sustavom (Customer Relationship Management) uz primjenu metoda rudarenja podataka, a s ciljem prediktivne analitike. Na ovaj je način moguće povezati se s cjelokupnim CRM sustavom (Marketing segmentation aplikacija, Campaign Management, Channel management...), ali i primijeniti Data Mining tehnike (market basket analiza, churn analiza, rani korisnici, analiza proizvoda, driving items-a...).

Opis rješenja [PDF] 


  povratak

Home  |  O nama  |  Proizvodi  |  Usluge  |  Reference  |  Arhiva  |  Kontakt |  Sitemap

BitArt Informatika ©2010 | Pravo na privatnost | Uvjeti korištenja | design by: tompal