Bit.POS
POS sustav za upravljanje prodajom/maloprodajom
Bit.MCM
Sustav za upravljanje marketinškim kampanjama
Bit.3P
Sustav za upravljanje distribucijom pošiljki

Specijalizirana DM rješenja - prediktivni CRM
Simulator tarifa - Pricing Tool
Komparator tarifa
Dinamička segmentacija
Cross sell/Up sell
Predviđanje odlazaka korisnika
CLV - Customer Lifetime Value
Market basket analiza
Home  |  O nama  |  Proizvodi  |  Usluge  |  Reference  |  Arhiva  |  Kontakt |  Sitemap

BitArt Informatika ©2010 | Pravo na privatnost | Uvjeti korištenja | design by: tompal