Info
Social Network omogućuje pronalaženje povezanosti između korisnika s ciljem povećanja ukupne prodaje i otkrivanja korisnika koji su skloniji bržem prihvaćanju novih proizvoda i/ili usluga. Usmjeravanjem na praćenje mreže korisnikovih kontakata i izravnih društvenih interakcija omogućuje se uvid u potencijalne aspekte unaprijeđenja poslovanja po pitanju prihvaćanja noviteta na tržištu.
Alpha korisnici -> oni koji rano usvajaju, odnosno prihvaćaju novitete u pogledu proizvoda i usluga.

Logika rada
Specijaliziranim se algoritmima prati ponašanje korisnika prilikom usvajanja novih proizvoda/usluga, te se u ovisnosti s tim pronalaze:
Alpha korisnici unutar segmenata i ukupne populacije korisnika
Grupe alpha korisnika unutar segmenata i ukupne populacije korisnika

Front end alatom je moguće raditi naprednu analizu alpha korisnika, te grupa alpha korisnika ovisno o varijablama vremena, tipova korisnika, segmenata i sl.

Izvješća -> daju uvid u raspršenost alpha proizvoda, alpha grupe proizvoda, povijest alpha proizvoda

Primjena
Social Network aplikacija omogućuje pronalaženje ranih prihvatitelja i korisnika proizvoda/usluga. Stoga aplikacija nalazi široku primjenu u praksi obuhvaćajući upravljanje odnosa s kupcima/klijentima. Nalazi primjenu kod svih onih koji prate i teže razumijevanju potreba i želja svojih korisnika s ciljem ostvarenja obostranog zadovoljstva.

Izdvajamo prepoznatu učinkovitost primjene za:
Telekomunikacije
Bankarstvo
Trgovina
Turizam i ugostiteljstvo

Opis rješenja [PDF] 


 povratak

Home  |  O nama  |  Proizvodi  |  Usluge  |  Reference  |  Arhiva  |  Kontakt |  Sitemap

BitArt Informatika ©2010 | Pravo na privatnost | Uvjeti korištenja | design by: tompal