Info
Simulator korisniku omogućuje definiranje potpuno nove tarife. Odabirom seta korisnika simulator na osnovi prometa za svakog izračunava iznos računa po novo-definiranoj tarifi. Time se omogućava pristup uspoređivanju stvarnih iznosa (iznosi računa po tarifama koje se trenutno koriste) i simuliranih iznosa nove tarife.

Opći podaci
Naglasak operabilnosti aplikacija je na ostvarivanju uvida u strateške aktivnosti pri formiranju ponude, te općenito prodajne strategije koja počiva na uvođenju novih proizvoda, odnosno tarifa, te ujedno i iznalaženju optimalnih. Simuliraju se različite tarife odabranih korisnika i mjeseca potrošnje s ciljem ostvarenja uvida u optimalne tarife i tarifne opcije

Logika rada
Za simulacijski prikaz dostupni su tipovi korisnika koji su podložni odabiru prilikom čega su vidljivi po različitim atributima koji ih opisuju (npr. ime, adresa, grad i sl.) Omogućena je selekcija svih tarifa ili pak samo željenih, kao i vremenskog razdoblja za koje se simulacija vrši. Simulacija dozvoljava uvid u tarife, opcije, plaćanja, te razlike u plaćanjima, odnosno potencijalne uštede.

Primjena
Aplikacija nalazi primjenu kod svih subjekata koji sustavno prate potrebe i želje svojih korisnika.
Izdvajamo prepoznatu učinkovitost primjene za:
Telekomunikacije

Opis rješenja [PDF] 


 povratak

Home  |  O nama  |  Proizvodi  |  Usluge  |  Reference  |  Arhiva  |  Kontakt |  Sitemap

BitArt Informatika ©2010 | Pravo na privatnost | Uvjeti korištenja | design by: tompal