Osnovne karakteristike
Bit-Pharma – skladišno poslovanje predstavlja specijalizirano informacijsko rješenje namijenjeno upravljanju skladištenjem farmaceutskih proizvoda.
Aplikacija omogućuje praćenje registracija i uvoznih dozvola za lijekove. Sustav obuhvaća poslovne procese naručivanja proizvoda, zaprimanja, izdavanja, dostave i ostalih radnih procesa potrebnih za pohranu proizvoda od njihove proizvodnje do odlaganja. Informacijski sustav se sastoji od nekoliko podizbornika, a temelji se na:
upravljanju zalihama
praćenju ulaza i izlaza skladišta
popisu robe na skladištu
analizi robe
generiranju različitih financijskih i količinskih izvještaja

Programski moduli
Administracija
S radom u programu započinje se stvaranjem potrebne baze podataka odnosno unosom potrebnih općih i administrativnih podataka kojima se između ostalog definiraju:
proizvodi i oblici proizvoda, djelatnici, kupci, poslovne jedinice, proizvođači, skladišta, tipovi djelatnika, isporuka, izdatnica i sl.

Administrativni podaci predstavljaju podatke koje je potrebno evidentirati na samom početku rada s programom budući da se na njima temelji operativni rad, te se generiraju različita radna izvješća. Svaki se lijek definira ovisno o registraciji za uporabu uz definiranje vremenskog razdoblja koje je isključivi nositelj prodaje budući da je prodaja zabranjena po isteku tog razdoblja. Umjesto registracije, lijek može biti uvezen pod uvoznom dozvolom koja evidentira točnu količinu lijekova koji su uvezeni (i za koje vrijedi prodaja). Aplikacija shodno tome upozorava o prodaji uvezene količine, te po potrebi blokira prodaju lijekova bez dozvole. U jednom trenutku lijek može imati ili registraciju ili uvoznu dozvolu. Uz spomenuto, sustav prati i povijest promjena, odnosno proces dobivanja registracija i dozvola.

Dokumentacija
U podizborniku Dokumenti upravlja se fazom između kretanja proizvoda od proizvođača do isporuke što se ostvaruje putem različitih dokumenata započinjući od:
narudžbe proizvoda centrali, sastavljanja primke, analiziranja uzoraka, narudžbe kupcu, pripremanja dostavnica, izdatnica i povratnica

Unutar ovog dokumentacijskog dijela vrši se analiza uzoraka, popis robe na skladištu, te se formiraju zapisnici uništenja.

Skladište i Bonusi
Osim navedenih modula, unutar skladišnog modula u svakom je trenutku dostupan uvid u:
stanje skladišta, karticu artikla, izvještaje ulaza i izlaza

Osim spomenutog, prati se i povijest skladišta za sve lijekove i to prema njihovoj šifri, broju serije , datumu isteka i dr. čime se omogućuje detaljno praćenje lijekova po seriji od zaprimanja u tvrtku do izlaska lijeka iz tvrtke.
Ukoliko skladišno poslovanje pada ispod nulte količine aplikacija onemogućuje prodaju lijeka. Kao zaseban programski modul postoji dio unutar kojeg se upravlja bonusima, odnosno specificiranim popustima na ostvarene i planirane iznose za određene kupce uz mogućnost definiranja prekoračenja za različita vremenska razdoblja.

Sigurnost i Alerts
Sigurnost je određena definicijama korisničkih imena i zaporki, grupama korisnika s različitim razinama mogućnosti pristupa pojedinim programskim dijelovima. Dakle, ovisno o radnoj funkciji i radnim aktivnostima, administriraju se različite razine korištenja aplikacije čime se ograničava upravljanje programskim dijelovima povećavaju sigurnost korištenja podataka.

Zanimljiv je i programski dio koji se odnosi na alertse, odnosno uzbunitelje - alate za praćenje iznimki i generiranje različitih upozorenja s ciljem pravodobnog uvida u alarmantne situacije kao što mogu biti:
istjecanje proizvodnih dozvola
istjecanje registracija u određenom vremenskom razdoblju
istjecanje količina za izvoz
promjene u zalihama
pad ispod minimalne predviđene skladišne zalihe ...

Radi se o stvorenim procedurama i parametrima koji prema zadanim kriterijima obaviještavaju o stanjima na skladištu putem upozorenja koja se automatski pojavljuju po utvrđenom roku ili nepravilnosti.


Tehnologija
Tehnološki gledano, sustav predstavlja client-server rješenje za koje se koristio .NET Framework na Microsoft SQL Server bazi.

Opis rješenja [PDF] 


 povratak

Home  |  O nama  |  Proizvodi  |  Usluge  |  Reference  |  Arhiva  |  Kontakt |  Sitemap

BitArt Informatika ©2010 | Pravo na privatnost | Uvjeti korištenja | design by: tompal