Sustav za logističko praćenje pošiljki, upravlja procesima najave, prikupa, transporta i isporuke bilo kojeg oblika pošiljki te svim ostalim popratnim procesima.

Kratki pregled djelova sustava:

 • Dispečer – centralni dio sustava za upravljanje pošiljkama
 • Nadzornik – kontrolni centar za praćenje poslovanja u relanom vremenu. Uz jasno je vizualno prikazano stanje procesa sa alarmima o eventualnim anomalijama omogućava i provođenje poslovnih akcija.
 • Track&Trace – pregled statusa pojedine pošiljke dostupan korisnicima kroz WEB sučelje ili elektornski preko web servisa
 • Mobilni kurir – aplikacija za mobilne uređaje sa svim fukcionalnostima vezanim uz rad sa pošiljkama te upravljanjem kretanja vozila i kurira
 • Mobilni skladištar – aplikacija za mobilne uređaje sa funkcionalnostima za radu u skladištima pošiljki
 • Klijentski portal – poseban WEB portal za pošiljatelje sa svim funkcionalnostima vezanim uz najavu, planiranje prikupa te isporuku pošiljka. Ubrzava i pojednostavlje poslovanje
 • Elektornski interface – omogućava elektronsku razmjenu informacija sa drugim poslovnim sustavima
 • Call centar – podrška call centru za komunikaciju sa kupcima uz rješavanje upita
 • Fakturiranje – priprema za fakturiranje te automatska izrada faktura
 • ERP inegracije – integracije sa ERP sustavima
 • SAP integracija – posebno rješenje integrcije sa SAP sustavom
 • Integracija sa ostalim informatičkim sustavima – integracija sa ostalim sustavima koje se koriste u logističkim procesima (Warehouse Management System, Fleet management,…)
 • GPS monitoring vozila i kurira – praćenje pozicije i kretanja učesnika u dostavnom procesu (vozila i kurira) uz povezanost sa procesom prikupa i isporuke pošiljki
 • Dinamičko rutiranje vozila i pošiljki – poseban sustav dinamičkog planiranja transporta kroz optimiranje punjenja vozila i njhovih ruta kretanja

Želite više informacija o sustavu? Slobodno nas kontaktirajte.